Köpvillkor: 

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa Svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan eller kontrollera fraktkostnaden i sidhuvudet.

Alla produkter levereras med svensk manual eller engelsk manual.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Healthnet Group AB.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Healthnet Group AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Healthnet Group AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning via Klarna

Vi använder oss av Klarna Checkout vid betalningar. För detaljerade köpevillkor hänvisas till Klarna via denna länk.

Fakturaorder

När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 1-2 arbetsdagar.  När vi sedan skickar din order bifogar vi en följesedel. Notera att alla våra fakturor säljs till Klarna AB. Så du skall inte betala till oss utan se efter klarnas faktura som kommer på mail till din epostadress du angivit vid köpet.

Fakturavillkor

Betalning sker till Klarna.

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med [det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr] samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan. Genom att beställa mot faktura godkänner du att Klarna AB sänder dig information och marknadsföring avseende tjänsten ”fakturera mig!”

Fraktpriser

För alla varor tillkommer viss fraktkostnad om ej annat anges.

Vi skickar din leverans antingen med DHL Servicepoint eller mindre paket med Posten.

Leverans och avbeställning

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med dessa köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Healthnets egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Healthnets ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Healthnet bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, fel användning av varan, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Healthnet ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leverans vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Healthnet via e-post svara@Healthnet och uppge orderid samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden kontakta oss via mail ( svara@Healthnet) och få en fraktsedel skickad till dig om ditt ärende godkänns för det.

Varan skalll återlämnas med dess originalförpackning. Defekta produkter som returernas till Healthnet bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller Konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Healthnet har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur.

I de fall returanledningen är outlösta paket eller reklamation där fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- till  500:- kr + fraktkostnader tur och retur samt eventuell hanteringskostnad för ärendet. Om ett köp avser en vattenrenare där kunder använt vattenrenaren eller om vi har satt in nya vattenfilter i en maskin som kunden inte löser ut eller liknande kommer dessa filter att debtiteras kunden. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Healthnet förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Healthnet står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. Om gods ej finns felaktig från köpedatumet står kunden för frakten.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta. Om varan är använd och kund vill återlämna varan kan Healthnet häva ångerrätten eller begära en omställningskostnad på 30 % av varans kostnad plus fraktkostnader.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Healthnet, förslagsvis via e-post på svara@Healthnet för erhållande av sätt av återlämnande. För kostnader vid ångerrätt se under reklamationer och returer dessa bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Healthnet  för att erhålla en returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Healthnet kontaktas inom 7 dagar för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Om en kund avser att skicka tillbaka en vara efter avslutad prova på period kommer en avgift om 10 % av värdet av varan att tas ut pga filterbyten och hanteringskostnader. Detta är självkostnadspriser som Healthnet har i ärendet. Frakten betalas av kunden. Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara skall Healthnet återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Prova på period

Vi har 60 dagars prova på period på våra vattenrenare som joniserar. Om en kund avser att skicka tillbaka en vara efter avslutad prova på period kommer en avgift om 10 % av värdet av varan att tas ut pga filterbyten och hanteringskostnader. Kunden skall kontakta Healthnet om hur inpackning mm skall ske. Detta är självkostnadspriser som Healthnet har i ärendet. Om varan är defekt eller felaktigt använd är prova på garantin förverkad och kunden har köpt varan. Varan skall återlämnas i samma karton som den låg i vid köpet. Frakten betalas av kunden.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Healthnet, debiteras en avgift enligt ovan när det gäller returer och reklamationer för att täcka Healthnet kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Healthnet skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis DHL ) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Healthnet kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Healthnet befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Healthnet sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Healthnet förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Healthnet rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Healthnet skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Vill du nå oss skicka ett mail från kontaktsidan eller chatta med oss.

 Hedemora Feb 2020

 

Click to access the login or register cheese
Cart
Your cart is currently empty.